Hus nr.3 – bygget av familien Olai Andersen Sulen. Bildet viser Olai (Egils og Åshilds oldefar- Hus nr. 1) med sin andre kone Madli (Magdeli) fra Nordøy. Dette har jeg nylig (mars 2022) fått fra min tremenning Roald Svellingen. Første kone var Martine som da var mor til de fire barna. Hun døde 28 år gammel.. Martine var fra Sulo, moren var Anna, datter av vår stamforeldre Ole Njøten og Martine- Den Martine var også fra Sulo.Så vår slekt har røtter i Sulo fra tidlig 1800 -tallet.