Klimaforsker: – Ny CO2-rapport kan vise at vi ikke har forstått klimasystemet

Klimaforsker: – Ny CO2-rapport kan vise at vi ikke har forstått klimasystemet

Klimaforskning

NASAs oversikt over CO2-konsentrasjoner på jordkloden. Ny forskning tyder på at verden tåler langt mer CO2 enn man tidligere har trodd. Foto: (Nasa)

Sjokkrapport skaper bølger i forskermiljøene.

27.09.17 11:51

Tirsdag skrev Side3 om en ny forskningsrapport som har slått ned som en bombe i det vitenskapelige miljøet.

Ledet an av en av de mest anerkjente i bransjen, slår den fast at panelet Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har bommet grovt i sine anslag på hvor mye ekstra CO2 verden tåler om man skal holde seg under en temperaturøkning på 1,5 grader.

Rapporten ser ut til å bli omfavnet av både klimaskeptikere og miljøaktivister. Skeptikerne mener at man igjen har vist at IPCC overdriver i sine påstander.

Miljøaktivistene mener derimot at rapporten viser at det fortsatt er mulig å oppnå de mest optimistiske klimamålene. Det har vært en viss bekymring for at interessen for å gjøre noe ville forsvinne når man har vært rimelig sikker på at 1,5-gradersgrensen uansett ville være umulig å oppnå.

Cicero-forsker stiller spørsmålene få har turt å stille

I en åpenhjertig oppdatering skriver seniorforsker ved norske Cicero Glen Peters at den nye rapporten kan få massive konsekvenser – både for forskningen og klimapolitikken.

Klikk på bildet for å forstørre.

Seniorforsker ved Cicero, Glen Peters

Ifølge Peters har det lenge vært åpenbart at IPCC har tatt feil når det kommer til klimabudsjettet.

– IPCC antyder at for å holde oss under 1,5 graders oppvarming, kan man slippe ut omtrent 250 milliarder tonn fra 2015, noe man vil nå i 2022 med dagens utslipp. Men dette må da være feil?

– Vi har for tiden en oppvarming på rundt 1 grad sammenlignet med førindustriell alder (1870). Kan da den globale gjennomsnittstemperaturen øke omtrent 0,5 grader på fem år? Nei! Det er åpenbart uoverensstemmelser med karbonbudsjettet, skriver han.

Både Peters egne enkle regneeksempler som viser at temperaturøkning på omtrent 0,25 grader per tiår – og den nye rapporten – viser at tallet ikke er 250 milliarder tonn, men 800-900 milliarder tonn.

– Konsekvensene tar pusten av deg

Ifølge Peters er konsekvensene av rapporten noe som kan ta pusten fra en – noe som ifølge ham ikke er en overdrivelse.

For politikken betyr det at 1,5-gradersmålet er en reell mulighet, og kan oppnås med omtrent den samme innsatsen som man tidligere trodde måtte til for å nå 2-gradersmålet. Samtidig blir 2-gradersmålet nå er høyst realistisk.

Dette kan igjen føre til både større og mindre vilje til å faktisk gjøre noe med utslippene. Hvis viljen blir mindre, og en senere finner ut at beregningene var feil likevel – så står man uten mulighet til å nå målene.

Potensiell krise for vitenskapen

Men verre er det for vitenskapen.

– For vitenskapen, kan jeg ikke unngå å tenke på rapporten på to måter:

  • Enten forstår vi klimasystemene, men nøyere utregninger viser at karbonbudsjettene er mye større
  • Eller så forstår vi ikke klimasystemene

– Når det kommer til det første punktet, så har jeg fra før store reservasjoner mot IPCCs karbonbudsjett. Siden forskerne endrer på noe jeg i utgangspunktet ikke stoler på, er jeg litt avmålt til funnene. Men hvis klimasystemet oppfører seg som vi trodde, så vil bedre utregninger forklare forskjellene vi har sett. Da har vitenskapen gjort fremskritt.

– Men på det andre punktet, så vil denne rapporten skape bølger. Hvis deres justeringer er korrekte, så vil de justeringene føre til feil andre steder. Har vi misforstått klimasensitiviteten? Jeg blir paff av de potensielle implikasjonene hvis dette er riktig.

Click here to add your own text