Hytte nr.18 – bygget av Opsahl

Hytten ble bygget ca. 1985 av Opsahl.

  • Dessverre brant hytten ned til grunnen etter lynnedslag 22.juli 2003.

Denne hendelsen var det som utløste at det ble dannet en Velforening, først med tanke på å skaffe en brannpumpe.

Navnet ble «Sulo Krins Ve og Vel» etter forslag fra Annlaug.

Et styre med Oddmund som  fomann har siden stått for de mange fellesaktiviteter på øyen.