Tommy Olafsen har funnet en film på youtube fra 1966. Den viser snurperen «Karl Andreas» fra Hellesøy som fisker i Nordsjøen. Fra Sulo var Reidar Bakken (bestefar til Tommy) og Johannes Sulen (Egils far) med i mange år.Bildene viser Reidar og Johannes ved vinsjen.