Hei. Du kan gjerne vise fram artikkelen om stadnamn. Pass berre på at namnet på avisa er godt synleg. Eg legg ved pdf-ar av dei to aktuelle sidene. Venleg helsing Dag og Tid Ola Relling – marknads- og kontorsjef – Tlf 21 50 47 22