Etter den nye navneloven kan du etter 1.januar 2003 velge det etternavn du vil.   Unntatt er navn med mindre enn 200 forekomster i Norge.

Dette er tilfelle for Navnet SULEN,  185 personer har Sulen som etternavn 1.januar 2014

 

Resultat  20.januar 2017.

Det er 201 personer som har Sulen som etternavn

Her kan du sjekke ditt etternavn:  http://ssb.no/navn?fokus=true

 SULO

Koordinatsystem: EU89-UTM Sone 32

Fysisk objekt-ID (SSR-OBJID)

105949

Navneenhetsnavn

Sulo

Navneenhets-ID (SSR-ID)

105638

TTema

3000

Navnetype

84 – Øy i sjø

Kommune, navneenhet

1259 – Øygarden

Sokn, navneenhet

2

Gårdsnummer

Bruksnummer

Festenummer

Gateident

Nord, navneenhet

6738069

Øst, navneenhet

267462

Typestatus

H- Hovednavn

Språk

NO – Norsk

Vedtaksmyndighet

SK – Statens kartverk

Sist endret dato, navneenhet

05.07.2001

Skrivemåtenavn

Sulo

Skrivemåtestatus

V – Vedtatt

Statusdato

05.07.2001

År/Sak/Løpenr

2001/1/18

Kilde

Merknad

Registrert dato, skrivemåte

29.01.1985

Sist endret dato, skrivemåte

05.07.2001

Forekomstnavn

Sulo

Produkt

NORGE 1:50 000

Kartblad

1116-3

Kommune, Forekomst

1259 – Øygarden

Sokn

2

Nord, forekomst

6738069

Øst, forekomst

267462

Registrert dato, forekomst

29.01.1985

Sist endret dato, forekomst

01.11.1993

Forekomstnavn

Sulo

Produkt

N50 KARTDATA

Kartblad

Kommune, Forekomst

1259 – Øygarden

Sokn

0

Nord, forekomst

6738069

Øst, forekomst

267462

Registrert dato, forekomst

29.06.2000

Sist endret dato, forekomst

29.06.2000