Fakta om Sellafield   
 • Sellafield ligger i Skottland og gjenvinner atomavfall.Utslipp av  det radioaktive stoffet TECHNETIUM 99   sprer seg med havstrømmene fra Irskesjøen, inn i Nordsjøen og oppover hele Norskekysten.
 • Stoffet som har en halveringstid på mer enn 200.000 år, oppkonsentreres særlig i hummer, krabbe og tang. Ingen kjenner de langsiktige miljøkonsekvensene.
TECHNETIUM 99
 • Kunstig fremstilt grunnstoff
 • Halveringstid på 213.000 år
 • Sedimenterer ikke, men holder seg flytende i vannmassene
 • 100 terabecquerel slippes ut fra Sellafield årlig
 • Tas opp i sjødyr – Krabbe – Reker – Fisk – Hummer
 • Går i næringskjeden gjennom disse
 • Summen av all Technetium som er sluppet ut av prøvesprengninger i atmosfæren er 140 terabecquerel.
 • Midt på  1990-tallet var technetium-konsentrasjonen 0.5 becquerel /m3 vann langs den nordlige kysten, og bare 0.05 i Barentshavet.
 • Målingene nå 5-6 år etterpå viser 1.7 becquerel  utenfor Troms og 1.1 ved Kolahalvøya. (Kilde: VG 20.08.01)
Kilde: Nettavisen

PASSERT SVALBARD: Sellafield-avfall i polhavet 18. des 2001

Prøver fra Norskehavet viser at avfall fra atomgjenvinningsanlegget Sellafield i England har passert Svalbard og nådd polhavet.
Strålingen fra technetium, et radioaktivt biprodukt som frigjøres når brukte uranstaver skal oppgraderes til ny bruk, er høyest utenfor Troms.

Der var den ti ganger høyere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen.

Det viser en undersøkelse som presenteres i en doktorgrad-disputas ved Universitetet i Bergen fredag.

Atomkraftverket Sellafield i Nordvest-England
Foto: Scanpix

Skremmer fiskenæringen – Vi har tatt prøver i Norskehavet og på vestsida av Svalbard og funnet technetium hele veien, sier forsker Hilde Elise Heldal ved Havforskningsinstituttet i Bergen til Nordlys.

Heldal står bak undersøkelsen som for første gang påviser at avfall når polhavet. Hun understreker at strålingen ikke utgjør noen helsefare.

– Likevel vet vi at slike utslipp skaper uro i markedene for norsk fisk. Blant annet har den japanske ambassaden henvendt seg til norske myndigheter for å få mer informasjon, sier Heldal.

Renseanlegg Resultatene understreker at renseanlegg ved Sellafield er høyst berettiget, mener atomfysiker Nils Bøhmer i miljøstiftelsen Bellona.

– Både Storbritannia og Norge gir penger til russerne slik at de kan rydde opp i atomsøppelet sitt. Tross alt er det ikke russerne som forurenser Barentshavet og andre havområder i nord med radioaktivitet. Derfor hadde det vært bedre om Blair hadde brukt pengene på å bygge renseanlegg i Sellafield, sier Bøhmer.

Ingen løfter Men da miljøvernminister Børge Brende møtte sin britiske kollega Margaret Beckett tidligere denne uken, fikk han ingen løfter om at utslippene fra det omstridte atomgjenvinningsanlegget Sellafield skal renses.

Brende besøker tirsdag anlegget i Nordvest-England.