Gledelig stor aktivitet på Sulo siden for øyeblikket. Mest populære side er «Avlive krabbe før koking» ser det ut som.