Statistikk fra 25. januar 2017 da denne nye «Digitale bygdebok» ble lagt ut på nettet og erstattet vår gamle fra 2001.