Litt av hvert fra Strilehistorien

Var Steingrim Stryl den første Stril ?   

Sitat siste avsnitt fra Medisinalberetning fra 1881-:
«Religiøs vækkelse finder sjelden sted her, men vel politisk, thi på grund af de medfødte charakterfeil, misundelse og mistro, ere de ellers godtroende striler altfor tilbøilige til uden kritik at lytte til omreisende eller hjemmeværende agitatorers republikanske taler, der gå ud på at rive ned på styrelsen og mistænkeliggjøre de bedre stillede.»
Linker som er lagt ut av Universitetet i Bergen.
http://www.uib.no/igs/64915/medisinalberetninger-fra-nordhordland-1839-1884