Ingen krabbefest i 2021 heller. Men vi er i ferd med å ta tilbake livet etter Korona.